artikkelikuva

Valmistaudu leasingkirjanpidon muutokseen ajoissa

29.03.2018

 • Autoilun verotusAutokannan hallinnointiLeasingkirjanpitoYritysautoiluYritysautoilun palvelut
 • Leasingkirjanpidon tilinpäätösstandardi muuttuu. Uusi standardi tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta. Kerromme mitä valmistautumisessa kannattaa ottaa huomioon.

  Mistä muutoksessa on kyse?

  Nykykäytäntö

  Nykyisen käytännön mukaan leasing-kohteiden IFRS-kirjanpito on riippuvainen siitä, onko kyseessä rahoitusleasing (finance lease) vai huoltoleasing (operating lease). Rahoitusleasing-kohteet on pitänyt kirjata taseeseen ja poistaa vuosikuluina, kun taas huoltoleasing-kohteet on kirjattu leasing-veloituksina liiketoiminnan kuluihin tuloslaskelmaan. Leasing-vastuut on eritelty taseen ulkopuolisina erinä liitetiedoissa.

  Uusi standardi

  Uuden standardin mukaan lähes kaikki yli vuoden mittaiset leasingsopimukset käsitellään jatkossa rahoitusleasingin tapaan taseeseen sisällytettävinä erinä. Taseeseen kirjataan jatkossa sopimuksen aikainen käyttöoikeus sekä sitä vastaava maksuvelvollisuus nykyarvoon arvostettuna. Tuloslaskelmaan puolestaan kirjataan sopimuksen palvelukomponentit, vuotuiset poistot ja korot.

  Keitä muutos koskee?

  Kirjanpidon muutokset koskevat kaikkia yrityksiä, jotka laativat oman tilinpäätöksensä kansainvälisen tilinpäätösstandardin (IFRS) mukaan tai raportoivat eteenpäin kansainvälistä standardia noudattavalle konsernille (IFRS/USGAAP).

  Koska voimaan?

  Uusi standardi tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta.Tämä tarkoittaa, että vertailuvuosia varten dataa tarvitaan myös vuodelta 2018 – USGAAP-standardia noudattavat kansainväliset konsernit myös vuodelta 2017.

  Miten muutokseen voi valmistautua?

  Data kuntoon - yhdessä

  Tärkeintä on aloittaa valmistautuminen ajoissa - mielellään viimeistään nyt. Valmistautuminen on ennen kaikkea tiedon keräämistä ja hallintaa, mikä on samalla aikaa vievin osa muutosta. Tämä tarkoittaa leasingsopimusten läpikäyntiä ja arvioimista tilinpäätösnäkökulmasta: harvalla yrityksellä on napin painalluksesta käytössään oikeassa muodossa oleva tarvittava data kaikista leasingsopimuksistaan.

  Ennen työhön ryhtymistä kannattaakin miettiä valmiiksi keitä kaikkia olennaisen tiedon keräämiseksi tarvitaan ja millaisin prosessein tiedonhallintaa viedään eteenpäin. Taloudesta ja kirjanpidosta vastaavat eivät esimerkiksi pysty arvioimaan kaikkia sopimuksia ilman niitä hallinnoivien henkilöiden apua. Samalla kannattaa suunnitella prosessit, joiden mukaan tätä dataa hallinnoidaan jatkossa.

  Vaikutukset kokonaisuuteen

  Muutos vaatii myös laajempaa pohdintaa talouden ja kirjanpidon näkökulmasta. Onko tietty leasingsopimus uuden standardin piirissä? Miten muutos vaikuttaa tuloslaskelmaan ja muihin avainlukuihimme? Pitääkö muutos huomioida muissa järjestelyissämme? Tästä näkökulmasta valmistautuminen onkin ennen kaikkea muutoksen- ja kokonaisuudenhallintaa. Yksi ei kuitenkaan muutu: leasingin edut omistamiseen verrattuna.

  Työkalut kuntoon

  Etenkin yritykset, joilla on laaja leasingkalusto, kannattaa pohtia jonkinlaista  software-työkalua leasingsopimusten hallitsemiseen kirjanpidon raportointia varten. Työkaluja on tarjolla useita, joten valinta kannattaa tehdä huolella yrityksen tarpeiden pohjalta tulevien yllätysten minimoimiseksi.

  LeasePlan on kehittänyt raportointitavan, jolla asiakas saa uuden kirjanpitostandardin mukaiset tiedot leasingsopimuksistaan joko sopimuksittain tai suuremmissa autokannoissa portfolioiksi niputettuna. Tämä data toimitetaan muodossa, joka on ladattavissa leasingkirjanpidon ohjelmiin.

  Lue oppaastamme lisää, mistä kirjanpidon muutoksessa on kyse ja miten siihen kannattaa valmistautua.