artikkelikuva

Rahoitusleasing, huoltoleasing – mistä on kysymys?

12.02.2015

 • Avoin huoltoleasingHuoltoleasingPalveleva RahoitusleasingRahoitusleasingTyösuhdeautoiluYritysautoiluYritysautoilun kustannuksetYritysautoilun palvelutYritysauton rahoitusmuodot
 • Autoleasing voidaan toteuttaa usealla erilaisella rahoitus- ja palvelumallilla. Tavallisimmin kumppanuus aloitetaan vaiheittain auto kerrallaan.

  Autoleasingissa puhutaan tyypillisesti huolto- ja rahoitusleasingista. Niiden keskeinen ero ilmenee jo termeistä: rahoitusleasing keskittyy auton pääomakustannusten rahoittamiseen, kun huoltoleasing pitää sisällään lisäksi auton arvon aleneman, pääomalle lasketun koron, huollot, korjaukset ja renkaat sovitulla ajokilometrimäärällä. Toinen merkittävä ero on, että huoltoleasingissa leasing-yhtiö kantaa lisäksi auton arvon kehitykseen liittyvät riskit.

  Autoleasingin keskeinen asia on sopimuskauden aikana tapahtuva auton arvon alenema, joka vaikuttaa vahvasti auton leasingkustannuksiin. Leasingvuokran suuruus perustuu siis aina arvioon tulevasta: arvon alenema realisoituu tarkkaan vasta kun auto sopimuskauden päätteeksi myydään. Näin ollen tarkka vuokra-arvo tiedetään käytännössä vasta sopimuskauden päättyessä.

  Auton arvonkehitykseen liittyvä riski on siis hyvin konkreettinen, ja sen ulkoistaminen monesti rahan arvoinen ratkaisu. LeasePlanin kehittämässä Avoin huoltoleasing –palvelumallissa yritys voi lisäksi saada leasing-kauden lopussa palautuksia hyvin pidetyistä tai arvioitua vähemmän käytetyistä autoistaan.

  Huoltoleasing vai Avoin huoltoleasing?

  Avoin huoltoleasing -mallia voi kutsua leasingin kuninkuuslajiksi. Siinä esimerkiksi auton vakuutuksiin, veroihin, huoltoihin, varusteisiin ja bensoihin hajoavat rahapurot eritellään kustannuslajeittain asiakkaalle. Perinteisessä huoltoleasingissa asiakas näkee vain kuukausivuokran ja maksuerät.

  Avoimen huoltoleasingin toinen konkreettinen hyöty tulee siitä, että asiakkaalle palautetaan sopimuksen mukaan autojen huoltokustannuksista säästettyjä tai myyntivoitoista saatuja euroja.

  Tavallisessa leasing-sopimuksessa mahdolliset myyntivoitot jäävät palveluntarjoajalle.

  Miten autoleasing aloitetaan?

  Yrityksen ei ole välttämätöntä tehdä suoraviivaista valintaa leasingin ja omistamisen välillä. Kumppanuus leasing-yhtiön kanssa voidaan aloittaa pääpiirteittäin neljällä eri lähestymistavalla.

  Kevein tie leasing-yhtiön tarjoamaan palveluun tutustumiseen on se, että yritys omistaa yhä autonsa, mutta ottaa leasing-yhtiön hallinnolliseksi kumppaniksi. Näin yritys ulkoistaa autokannan hoitamisen aiheuttaman työn.

  Tyypillisesti leasingiin siirrytään joustavasti auto kerrallaan. Tällöin olemassa oleva autokanta siirretään leasing-yhtiön hallintaan. Kun yritykseen hankitaan uusia autoja, ne liisataan.

  Hieman nopeampi etenemistapa on toimia muuten samoin kuin edellisessä (kohta 2) mallissa, mutta yrityksen autokannasta tunnistettu joukko vanhempia autoja myydään heti aloitusvaiheessa leasing-yhtiön myyntikanavan kautta ja korvataan leasing-autoilla. Muut uusitaan pikkuhiljaa sitä mukaa, kun niiden taloudellisesti järkevä käyttöikä tulee täyteen.

  Nopein siirtymä leasingiin on myynti ja takaisinvuokraus. Tällöin yritys myy olemassa olevan autokalustonsa leasing-yhtiölle, joka vuokraa sen takaisin. Tässä mallissa yritys vapauttaa autoihinsa sitoutuneen pääoman kerralla.

   

  Lataa Pikaopas autojen rahoitusleasingiin

  Lataa Opas autoasioiden johtamiseen