artikkelikuva

Leasingin ABC: Miten huoltoleasingvuokra lasketaan

04.06.2013

 • HuoltoleasingYritysautoiluYritysautoilun kustannuksetYritysauton rahoitusmuodot
 • Huoltoleasing on monille käsitteenä hyvin tuttu, mutta mistä siinä lopulta on kysymys?

  Leasing on lähtökohtaisesti käyttöomaisuuden vuokrausta. Keskeisin erottava tekijä esimerkiksi kiinteistöjen vuokraukseen on se, että autoleasingissä kohde myydään aina vuokrasopimuskauden jälkeen. Sopimuskauden päätteeksi auton arvo on tyypillisesti noin 40–50 prosenttia alkuperäisestä ostohinnasta.

  Autoleasingin keskiössä onkin sopimuskauden aikana tapahtuva auton arvon alenema, joka vaikuttaa vahvasti auton leasingvuokrakustannuksiin. Keskeinen ymmärrettävä seikka on se, että alenema realisoituu tarkkaan aina vasta myyntivaiheessa. Näin ollen tarkka vuokra-arvo tiedetään käytännössä vasta sopimuskauden päättyessä.

  Huoltoleasing vs. avoin huoltoleasing

  Huoltoleasingsopimus sisältää auton vuokran ohella sen normaalista käytöstä aiheutuvat huollot, korjaukset, renkaat kausivaihtoineen ja uusintoineen, sekä katsastusmaksut.

  Avoin huoltoleasing tarkoittaa jo nimensäkin puolesta sitä, että asiakas tietää koko ajan tarkkaan mistä maksut koostuvat. Sopimuskauden lopussa budjetoitujen ja toteutuneiden kustannusten tilanne käydään avoimesti läpi asiakkaan kanssa.

  LeasePlan kantaa auton jäännösarvoon sekä huolto- ja rengaskustannuksiin liittyvän riskin, kuten perinteisessäkin huoltoleasingissä tehdään. Kuitenkin vain avoimessa huoltoleasingissä näistä mahdollisesti kertyneet säästöt palautetaan sopimusehtojen mukaisesti asiakkaalle. Perinteisessä huoltoleasingissä ne ovat keskeinen osa leasingyhtiön tulonmuodostusta eikä asiakkaalla ole mahdollisuutta arvioida niiden suuruutta.

  Sama hankintahinta, eri leasingvuokra?

  Yksi monista pohdintaa herättävistä seikoista leasingvuokrauksessa on leasingvuokran määräytyminen. Kahdella hankintahetkellä samanhintaisella autolla saattaa olla kovinkin erilainen leasingkustannus. Mistä tämä johtuu?

  Käytännössä leasingvuokra määräytyy arvioidusta auton arvon alenemasta, eli auton hankintahinnan ja oletetun jäännösarvon erotuksesta, arvioiduista huolto- ja korjauskustannuksista, rengaskustannuksista, pääomalle lasketusta korosta sekä leasingyhtiön hallinnointipalkkiosta. Arvon alenema sekä huolto- ja korjauskulut kattavat tyypillisesti yli 80 prosenttia leasingvuokrasta. Näissä tekijöissä voi syntyä merkittäviäkin eroja autojen välille.

  On lukuisia seikkoja, jotka vaikuttavat auton arvon aleneman ja siitä laskettavan jäännösarvon arvioimiseen. Tärkeimpiin kuuluvat auton yleinen laatu ja haluttavuus, merkin kysyntä ja yleisyys sekä luonnollisena tekijänä auton ikä ja ajetut kilometrit.

  Mikäli tavoitteena on säästää leasingvuokrissa, kannattaa valita auto, jossa on mahdollisimman pieni arvon alenema ja jonka huoltokustannukset ovat todistetusti alhaisia.

  Esimerkkilaskelma huoltoleasingvuokran muodostumisesta

  Auto A

  Auto B

  Hankintahinta 30 000 € 30 000 €
  Leasingvuokra 36 kk / 90 000 km 470 € / kk 563 € / kk
   - arvonalennus 330 € / kk 409 € / kk
   - huollot ja korjaukset 57 € / kk 68 € / kk

   

  Lataa Opas yrityksen autopolitiikan suunnitteluun