artikkelikuva

Leasing vai omistaminen: tieto vähentää kuluja

12.02.2015

 • Autokannan hallinnointiAutopolitiikkaKilometrikorvausPalvelut omistusautoilleTyösuhdeautoiluYritysautoilu
 • Omistaminen nähdään laajalti leasingia edullisempana tapana pitää yritysautoja. Yrityksillä on kuitenkin kehnot tiedot autojensa kokonaiskustannuksista.

  Jopa kolme neljäsosaa autonsa omistavien yritysten päättäjistä pitää autojen omistamista pitkällä aikavälillä leasingia edullisempana. Tämä ilmeni LeasePlanin vuonna 2013 teettämässä kyselyssä, jonka tuloksissa havainnollistuu kuitenkin leasing vai omistaminen –kysymyksen keskeinen harha. Päättäjät uskovat tietävänsä, mikä toimintamalli on taloudellisin, vaikka vain 18 prosenttia heistä kokee saman kyselyn mukaan saavansa täsmällistä tietoa yrityksen autokannan kustannuksista.

  Leasing saattaa vaikuttaa päältä katsoen omistamista kalliimmalta, koska huoltoleasing-vuokra sisältää autojen kaikki kustannukset – siis myös esimerkiksi arvon aleneman, huollot ja renkaat, ja autoasioiden hoitamisen ulkoistettuna.

  Asiaan kannattaakin perehtyä hieman tarkemmin.

  Myytti 1: Leasing on kalliimpaa kuin omistaminen


  Leasing vapauttaa pääomaa liiketoimintaan

  On kiistaton fakta, että autoilu on Suomessa kaikissa muodoissaan kallista. Tärkeä leasingin puolesta puhuva näkökulma on kuitenkin omistusautoihin sitoutuva pääoma: autot ovat turhaa kuormaa taseessa, ja niistä luopuminen vapauttaa pääomaa yrityksen liiketoimintaan.

  - Se [leasingiin siirtyminen] vapautti tuottamatonta pääomaa tuottavampiin kohteisiin. Pystyimme esimerkiksi investoimaan uuden tuotevalikoimamme kehittämiseen entistä nopeammalla aikataululla, Flexim Security Oy:n talousjohtaja Mikko Wartiovaara sanoo.

  Yritystoimintaan sijoitetulle pääomalle pitäisi yrityksessä saada noin 10 prosentin tuotto. Kun rahat sijoitetaan autoihin, ei tuottoa kerry.

  Jos autoasioiden hoitaminen ulkoistetaan, syntyy säästöjä lisäksi esimerkiksi laskujen käsittelyn ja muiden hallinnollisten töiden poistumisesta, sekä mahdollisesti auton arvon alenemiseen liittyvästä riskistä, jonka leasing-yhtiö kantaa.

  Työsuhdeauto vähentää kilometrejä

  LeasePlanin kokemuksen mukaan siirtyminen työsuhdeautoihin vähentää organisaatioissa ajettuja kilometrejä merkittävästi. Nykyinen kilometrikorvauskäytäntö paikoitellen yllyttää ajamaan vanhoilla omilla autoilla, jotka ovat yleisimpiin työsuhdeautoihin verrattuna vähemmän turvallisia. Leasing-kausi on autosta ja käyttötarkoituksesta riippuen yleensä 3-5 vuotta, mikä takaa autokannan tuoreuden, turvallisuuden ja taloudellisuuden.

  Samalla on hyvä muistaa, että yrityksen työntekijät välittävät työpaikan ulkopuolella liikkuessaan kuvaa yrityksestä. Hyväkuntoisella autokannalla on siksi suuri merkitys yrityksen julkisuuskuvaan.

  Kaiken perustana on kuitenkin tieto autokannan kokonaiskustannuksista. Ilman sitä ei kunnollista vertailua myöskään leasingin ja omistamisen välillä voi tehdä.

  - Tämä on yrityskoosta riippumatta autoja paljon käyttävien yritysten suurimpia haasteita, ja myös oleellinen osa riskienhallintaa, LeasePlan Finlandin toimitusjohtaja Petteri Pihlas sanoo.

  Kokonaiskustannusten hallinnassa tärkeä työkalu on hyvin suunniteltu autopolitiikka.

  Lataa Opas autoasioiden johtamiseen

  Lataa Opas yrityksen autopolitiikan suunnitteluun