artikkelikuva

Autopolitiikka määrittelee yritysautoilun käytännöt

12.02.2015

 • AutopolitiikkaTyösuhdeautoiluYritysautoiluYritysautoilun palvelut
 • Avain yrityksen autoasioiden hallintaan on autopolitiikka, joka huomioi kustannusten ohella henkilöstö- ja imagonäkökulmat.

  Autopolitiikka on tärkeä keino järkeistää yrityksen autoasioita ja siten säästää rahaa. Jos autoasioiden hoitaminen on levällään, siihen tuhraantuu paljon ylimääräistä aikaa. Autopolitiikan määrittely ja toteuttaminen auttaa niin pieniä kuin suuria yrityksiä riippumatta siitä, millä mallilla yritys rahoittaa tai omistaa autonsa.

  Jo pienessä yrityksessä säästö voi olla jopa yhden ihmisen vuosipalkan luokkaa. Käytännössä säästöt syntyvät autoasioiden hoitamiseen kuluvan ajan vähentymisestä ja suunnitelmallisuuden myötä myös taloudellisemmista valinnoista.

  Kustannussäästöjen ohella autopolitiikkaa rakennetaan tyypillisesti henkilöstöetujen näkökulmasta, jolloin autopolitiikka tähtää henkilöstön palkitsemiseen. Kolmas yleinen lähestymiskulma on ympäristö- ja imagonäkökulma.

  Työsuhdeauto on merkittävä henkilöstöetu

  Autoedun on tuotava yrityksen henkilöstölle lisäarvoa. Siksi autopolitiikassa pitää olla riittävästi valinnanvaraa ja vaihtoehtoja. Kun auton valintaan ja käyttämiseen liittyvät asiat on tehty autopolitiikassa selväksi, käyttäjää ei tarvitse vaivata pikkuasioilla.
   

  “Työntekijän pitää tietää koko ajan, onko hänellä autoetu vai ei.”

  Auto on työväline, ja hyvä autopolitiikka parantaa myös työturvallisuutta ja -hyvinvointia. Hyvin rakennettu autopolitiikka toimiikin houkuttimena uusien työntekijöiden rekrytoinnissa.

  Käytännössä yrityksen autopolitiikka luo raamit työsuhdeauton hankinnalle ja ohjaa sen käyttöä. Tyypillisesti autopolitiikan rajaukset koskevat automerkkejä, hankintahintaa ja maksimipäästöarvoja.

  Autopolitiikan tulisi olla henkilöstöä motivoiva sekä sitouttava. Autoiluun liittyvien ohjeiden on oltava ajantasaisia ja selkeitä.

  - Työntekijän pitää tietää koko ajan, onko hänellä autoetu vai ei - ja jos on, niin minkä tasoinen. Hänen pitää pystyä hahmottamaan, mitkä ovat hänen vaihtoehtonsa, LeasePlan Finlandin toimitusjohtaja Petteri Pihlas tiivistää.

  Autopolitiikka ottaa kantaa imagokysymyksiin

  Autopolitiikassa tehtävillä valinnoilla voi usein olla kauaskantoisemmat seuraukset kuin äkkiseltään luulisi. Autot eivät ole vain autoja. Esimerkiksi käyvät yrityksessä sallitut automerkit ja –mallit: olisi hullua sallia urheiluautojen hankkiminen, jos firma haluaa brändäytyä ympäristöasiantuntijaksi.

  Ympäristöasiat ovat muutenkin yhä merkittävämmässä osassa yritysten autopolitiikoissa. Yritykseen hankittavien autojen hiilidioksidipäästöille voi autopolitiikassa määrittää ylärajan, vaikkapa 140 g/km. Samalla yritys voi kannustaa työntekijöitään vieläkin vähäpäästöisempien autojen hankkimiseen.

  Yleisesti LeasePlanissa on huomattu, että siirtyminen työsuhdeautoihin vähentää organisaatioissa ajettuja kilometrejä merkittävästi. LeasePlanin tilastot tukevat myös vihreyden yleistymistä: tilauskannassa olevien autojen päästöarvojen keskiarvo on tällä hetkellä alle 130 g/km.
   

  Autopolitiikka: ainakin nämä kannattaa määritellä
  • Kenellä on oikeus autoon? 
  • Onko henkilöllä käyttöetu vai vapaa autoetu?
  • Mitkä merkit ja mallit ovat sallittuja? 
  • Minkä hintaiset autot on sallittu ja minkälainen palkkavaikutus autoedulla on?
  • Lisävarusteet: millaisia lisävarusteita voi ottaa ja kuinka paljon?
  • Maksaako yritys autoiluun liittyviä muita kustannuksia, kuten sijaisauton, rengassäilön, vakuutusten omavastuut yms? Voiko työntekijä käyttää omaa autoaan ja nostaa kilometrikorvauksia?
  • Missä vaiheessa taloon uusina tuleville ihmisille myönnetään autoetu?
  • Mikä on sopimusaika, eli kuinka pitkäksi ajaksi kuljettaja sitoutuu autoon?
  • Miten toimitaan muuttuvassa elämäntilanteessa, kuten vanhempainvapaa, opintovapaa, työpaikan vaihtaminen, ulkomaan komennus jne?
  • Mitkä ovat kuljettajan velvollisuudet ja vastuut?
  • Mistä autot hankitaan ja miten ne rahoitetaan?

   

  Lataa Opas yrityksen autopolitiikan suunnitteluun

  Lataa Opas autoasioiden johtamiseen