artikkelikuva

LeasePlan pioneerina porrastetun työajan käyttöönotossa

03.11.2016

 • LeasePlan palvelee
 • Uudistetut työaikakäytännöt antavat työntekijälle entistä paremman mahdollisuuden työelämän ja perheen yhteensovittamiseen.

  LeasePlan Finland Oy on ensimmäinen Autoalan Keskusliiton jäsenyritys, joka on ottanut käyttöönsä porrastetun säännöllisen työajan. Käytännössä työntekijä saa suunnitella yhteistyössä esimiehensä kanssa päivittäisen 7,5 tunnin työaikansa sijoittamisen kello 7-21 välille. Uudistettu työaikakäytäntö otettiin käyttöön syyskuun 1. päivänä.

  - Kyseessä on perinteisen liukuvan työajan laajennus yhdistettynä kiinteään työtuntimäärään. Erilaista on nimenomaan työntekijän laajennettu vapaus sijoittaa työaikansa aloittamis- ja lopettamisajankohta eri tavoin jokaisen oman tarpeen mukaisesti. Autoalalla vastaavaa ei ole toteutettu muissa yrityksissä palveluliiketoiminnan luonteesta johtuen, toteaa Autoalan Keskusliiton työmarkkinajohtaja Juha Myllyntausta.

  Autoalalla työaikakäytänteet ovat sidoksissa asiakkaille annettavaan palvelulupaukseen, eli esimerkiksi siihen, että henkilökunta palvelee kello 8-16 aikana.

  - Liukuvan työajan järjestäminen on ollut käytössä jäsenyrityksissämme lähinnä vain hallintotoiminnassa, mutta LeasePlan toimi pioneerina uuden käytännön käyttöönotossa koko organisaatiossaan – myös asiakaspalvelussa, Myllyntausta summaa.

  Vastaus työntekijöiden tarpeeseen

  Tarve työaikakäytänteiden muokkaukselle tuli ilmi vuosittaisesta henkilöstötutkimuksesta, jossa työajan rajoja toivottiin joustavimmiksi. Aikaisemmat työajan rajat olivat aamuliukuma (klo 7.30 alkaen) sekä iltaliukuma (klo 17.30 saakka).

  Henkilöstöpäällikkö Laura Niini ja Juha Myllyntausta selvittivät muokkausmahdollisuuksia työaikalainsäädännön ja nykyisen työehtosopimuksen puitteissa. Porrastettu malli luotiin työajanseurantajärjestelmään ja uutta käytäntöä pilotoitiin huhtikuussa 2016 alkaneella neljän kuukauden jaksolla kahdella osastolla.

  - Pilottijaksoomme osallistui asiakaspalvelu- ja talousosastomme, yhteensä 35 työntekijää eli miltei kolmasosa henkilöstöstämme. Halusimme kokeiluun kaksi erityyppistä osastoa, joille yhteistä oli vahva tahtotila muutokseen sekä konkreettinen tarve työaikajärjestelyiden päivitykseen, kertoo henkilöstöpäällikkö Laura Niini LeasePlanilta.

  LeasePlanin noin 22000 leasingkuljettajaa ja yli 500 asiakasyritystä palveleva asiakaspalvelu on avoinna arkisin kello 8-16. Asiakaspalvelussa työskentelee 23 vakituista ja 8 tuntityöntekijää. Asiakaspalvelun tiimiesimies Hanna Nygård toteaa pilottijakson antaneen hyvin vahvan indikaation muutoksen positiivisuudesta.

  - Uudistunut työaikakäytäntö on ehdottomasti mahdollisuus niin työnantajalle kuin -tekijällekin. Se antaa joustavia vaihtoehtoja työn rytmittämiseen sekä perheen, työelämän ja harrastusten yhdistämiseen.

  - Tiimissäni on aamujoogailijoita, kuntosaliharrastajia ja pienten lasten vanhempia, jotka toivovat myöhempää ajankohtaa työn aloitukselle. Kun työnantaja tarjoaa näin joustavan työkulttuuria kasvattavan ja yhteenkuuluvuutta lisäävän työaikakäytännön, se osaltaan lisää myös sitoutumista työpaikkaa kohtaan, Nygård kiteyttää.

  Valmius ja vapaus joustaa

  Työmarkkinajohtaja Juha Myllyntausta uskoo, että LeasePlanin esimerkin mukainen muutos voitaisiin läpiviedä muissakin AKL:n jäsenyrityksissä.

  - Paikallisesti sopimalla ja yrityksen toimintamalleja muokkaamalla voidaan luoda hyvinkin monimuotoisia työaikajärjestelyitä. Hyvin rakennettu ja työkulttuuriin sopiva liukuva porrastettu työaika edistää työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja siten tasavertaisuutta. Sitä kautta se palvelee myös liiketoimintaa.

  Myllyntaustan mukaan joissain yrityksissä työnantajan pelkona on ollut se, että liukumat olisivat riski palveluliiketoiminnan järjestämiselle. Asiakaspalvelun tiimiesimies Hanna Nygård ja yhteyshenkilö Tiia Engman toteavat yritysjohdon riskiajattelun olevan turha, sillä esimiehet sopivat käytännön työn organisoinnista ja työaikojen suunnittelusta tiimeissä ja osastoilla. Asiakaspalvelussa työntekijät saavat täyttää työvuorolistansa itse.

  - Itse täytettävä vuorolista luo yhteisöllisyyttä ja vapautta. Huomioimme kollegojemme tarpeet vaikkapa lastenhoidon suhteen, mutta samalla pidämme kuin itsestään huolen työnantajan antamista kriteereistä palveluajan suhteen. Jokaisella on valmius ja vapaus joustaa – kumpaankin suuntaan, Engman kertoo.