artikkelikuva

Lähes 70 prosenttia pohjoismaalaisista kiinnostunut sähköauton hankinnasta

27.12.2017

 • EkologisuusIlmiötSähköautoSähköautoiluTyösuhdeautoilu
 • Bosch tutki 4 000 vastaajan otoksella pohjoismaisten kuluttajien asenteita Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

  Boschin syksyllä 2017 teettämän laajan kyselytutkimuksen perusteella lähes 70 prosenttia pohjoismaisista kuluttajista on kiinnostunut hankkimaan sähköauton jollain aikavälillä.

   

  Tutkimuksissa vastaaja sai valita, millä aikajänteellä hän harkitsee sähköauton hankintaa. Seuraavan kolmen vuoden aikana sähköautoiluun siirtymistä suunnittelee 15 prosenttia vastaajista. Peräti joka neljäs vastaaja toteaa olevansa kiinnostunut ostamaan sähköauton heti, kun niiden hinnat tippuvat merkittävästi. Joka kolmas voisi kuvitella ostavansa sähköauton joku päivä. Viimeinen kolmannes vastaajista (30 %) ei ole kiinnostunut sähköauton hankkimisesta.

   

  Kyselytutkimukseen vastasi tuhat 18-75 -vuotiasta vastaajaa jokaisesta pohjoismaasta. Kokonaisotos on 4 000 vastaajaa. Tutkimusotos on kiintiöity ja painotettu iän, sukupuolen, ja asuinalueen mukaan vastaamaan kunkin maan väestöä.

   

  – Pohjoismaalaiset kuluttajat ovat erittäin kiinnostuneita sähköautoista. Pohjoismaisten hallitusten asettamien tavoitteiden ja teknologisen kehityksen myötä sähköautot yleistynevät lähitulevaisuudessa, sanoo Robert Bosch Oy:n toimitusjohtaja, Boschin Nordic-alueen Director of Business Development Stefan Bergman.

   

  Maa- ja ikäryhmäkohtaisia asenne-eroja sähköautoilua kohtaan

   

  Sähköautoiluun siirtymisessä on Boschin tutkimuksen mukaan maakohtaisia eroja. Norjalaisista peräti joka neljäs (23 %) harkitsee sähköauton hankkimista seuraavan kolmen vuoden aikana. Vastaava prosenttiosuus on tutkimuksen mukaan ruotsalaiden keskuudessa 17 prosenttia, tanskalaisilla 11 prosenttia ja suomalaisilla 7 prosenttia.

   

  Erityisesti nuoremmat ikäryhmät ovat nopeiden omaksujien joukossa: sähköauton hankkimisesta 1–3 vuoden kuluessa ollaan 18–39-vuotiaiden keskuudessa muita ikäryhmiä merkittävästi kiinnostuneempia kaikissa maissa.

   

  Sähköautojen latausratkaisut työsuhde- ja yritysautoille LeasePlanilta

   

  LeasePlan Finland Oy on kehittänyt ensimmäisenä suomalaisena leasingtoimijana ladattavien autojen täyden palvelun latausratkaisut yritys- ja työsuhdeautoilun tarpeisiin.

   

  - Yritykset ovat kasvavissa määrin kiinnostuneita ekologisen autoilun lisäämisestä, mutta sähköautoiluun liittyvät rutiinit ovat vasta rakentumassa. Haluamme olla vahvasti vaikuttamassa ympäristöystävällisen yritysautoilun kasvamiseen Suomessa ja luomassa puuttuvia systemaattisia malleja, kertoo LeasePlan Finland Oy:n avainasiakaspäällikkö Tiina Märijärvi.

   

  - Haluamme tehdä sähköautoilun yrityksille niin helpoksi, ettei ladattavien autojen yleistyminen jää kiinni siitä, että latausratkaisut ja kulujen kohdistaminen koetaan hankalaksi.

   

  Lue lisää sähköautojen latausratkaisuista työsuhde- ja yritysautoille tästä artikkelista.