artikkelikuva

Romutuspalkkiolle jatkoa: vuonna 2018 jakoon 8 miljoonaa euroa

28.09.2017

 • Auto ja liikenneAutokauppaEkologisuusLiikennePäästötSähköautoilu
 • Hallitus ehdottaa määräaikaista lakia, jolla edistettäisiin vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaa ja Suomen ajoneuvokannan uusiutumista.

  Hallitus julkisti syyskuun 27. päivänä ehdotuksensa romutuspalkkiosta ja vähäpäästöisten autojen tuesta. Hallitus ehdottaa määräaikaista lakia, joka astuisi voimaan vuoden 2018 alussa ja olisi voimassa neljä vuotta. Romutuspalkkiokampanja kestäisi tammikuusta elokuuhun 2018.

   

  Esitys pitää sisällään romutuspalkkion, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuen sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuen. Lakiluonnoksen mukaan yksityishenkilöä tuettaisiin vanhan auton romutuksen yhteydessä uuden vähäpäästöisemmän auton hankintaan. Tukea myönnettäisiin myös täyssähköauton hankintaan tai kaasu- ja flexfuel-autojen konvertointiin.

   

  Valtio on varannut romutuspalkkiokampanjaan yhteensä 8 miljoonan euron määrärahan. Uuden henkilöauton ostaja saa 1 500 euron romutuspalkkion, jos vie samalla kierrätettäväksi omistuksessaan olevan vähintään 10 vuotta liikennekäytössä olleen auton. Auton on pitänyt olla liikenteessä edellisenä kalenterivuotena.

   

  Tekniikan Maailman mukaan romutuspalkkion myötä arvioidaan myytävän 7 400 uutta henkilöautoa, joista 3 300 olisi autoja, joita ei olisi ostettu ilman romutuspalkkiota, vaan niiden sijaan liikennöitäisiin vanhoilla suurempipäästöisillä autoilla.

   

  Uudelle hankittavalle autolle 110 g/km enimmäispäästö

   

  Romutuspalkkiokampanjassa uuden hankittavan auton päästöt saavat olla enintään 110 grammaa kilometrille. Kaasuautoille, ladattaville hybrideille ja korkeaseosetanolia käyttäville autoille ei aseteta päästörajaa. Niiden romutuspalkkio on 2 500 euroa.

   

  - Päästöjen raja-arvo hankittavalle uudelle autolle on asetettu silmälläpitäen vuoden 2015 romutuspalkkiokokeilusta saatuja kokemuksia sekä EU:n autonvalmistajille vuodelle 2020 asettamaa raja-arvoa. Kaasuautojen ja ladattavien hybridien hankintaa tuetaan liikenteen uusien teknologioiden käyttöönoton vauhdittamiseksi ja kotimaisten polttoaineiden käytön mahdollistamiseksi, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner tiedotteessa.

   

  Autoalan Tiedotuskeskus arvioi, että satunnaisesti muutaman vuoden välein toistettuna romutuskampanja vähentäisi autokannan hiilidioksidipäästöjä noin 100 000 tonnia vuoden 2030 tasolla.

   

  Kuuden miljoonan tuki autojen konvertointiin

   

  Suunnitteilla on myös kaasu- ja flexfuel-autojen konvertointia ja sähköautojen hankintaa edistävä kuuden miljoonan euron vuosittainen tuki. Tukea myönnettäisiin vuosina  2018–2021.

   

  Täyssähköauton ostaja saisi tukea 2000 euroa. Tukea ei voisi saada päällekkäin romutuspalkkion kanssa. Henkilöauton muuntamiseen kaasukäyttöiseksi saisi 200 euron tuen.

   

  Lakiluonnoksesta pyydetään lausuntoja 11. lokakuuta 2017 mennessä.

   

  Lue Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote tästä linkistä.