artikkelikuva

Liikenneonnettomuuksia tapahtuu eniten 40 km/h -rajoitusalueella

15.05.2017

 • Autot ja liikenneLiikenneTurvallisuus
 • Onnettomuustietoinstituutin raportin otanta on vuosien 2011-2015 aikana tapahtuneet henkilö- tai omaisuusvahingot.

  Onnettomuustietoinstituutin (OTI) mukaan Suomessa sattui vuonna 2015 yhteensä 94 740 liikennevahinkoa. Vahinkoja sattui liki 1 700 edellisvuotta enemmän.

  Jopa 45 prosenttia onnettomuuksista tapahtui pysäköintialueilla. Tilastojen mukaan  parkkipaikoilla rytisee erityisen paljon puolenpäivän aikaan.

  Kun onnettomuustilastoista poistaa pysäköintialueiden liikenneonnettomuudet, voidaan tarkastella katujen ja maanteiden onnettomuuksia. Maallikko saattaisi ajatella, että ajoneuvon nopeuden kasvaessa myös onnettomuuksien määrä kasvaa, mutta OTI:n raportin mukaan eniten vahinkoja tapahtuu 40 km/h nopeusrajoituksen alueella.

  Alla olevaan tilastoon on koottu vuosien 2011-2015 aikana tapahtuneet henkilö- ja omaisuusvahingot, jotka on korvattu liikennevakuutuksesta. Vahinkojen määrät on jaoteltu kuuteen osioon onnettomuuspaikan nopeusrajoituksen mukaisesti.

  40km/h -alueella vahinkojen määrä on poikkeuksellisen korkea: luku ylittää jokaisena vuotena 13000 vahingon määrän. Vastaavasti ajonopeuden laskiessa kolmeenkymmeneen kilometriin tunnissa laskee vahinkomäärä alle 4000 onnettomuuteen yhtä vuotta lukuunottamatta.

  Kun onnettomuuteen osalliseksi joutuneen ajoneuvon nopeus on ollut 100-120 kilometriä tunnissa, on onnettomuuksien määrä ollut keskimäärin 1200 kappaletta vuodessa.

  Vuosien 2011-2015 liikennevakuutuksesta korvatut henkilö- ja omaisuusvahingot jaoteltuna nopeusrajoituksien mukaisesti
  Nopeusrajoitus: Vuosi: Vahinkojen määrä:
  30 km/h tai alle 2011 3340
    2012 3933
    2013 3753
    2014 3656
    2015 4217
  40 km/h 2011 13123
    2012 14109
    2013 14329
    2014 13086
    2015 13100
  50 km/h 2011 7572
    2012 7897
    2013 8071
    2014 7257
    2015 7047
  60-70 km/h 2011 6561
    2012 3930
    2013 4192
    2014 3927
    2015 3805
  80 km/h 2011 3360
    2012 3723
    2013 3661
    2014 3669
    2015 3671
  100-120 km/h 2011 992
    2012 1161
    2013 1157
    2014 1309
    2015 1209

  Lähde: Onnettomuustietoinstituutti, 2016. Liikennevakuutuksesta korvatut vahingot. Nopeusrajoitusten jakauma vuosina 2011-2015 tapahtuneissa vahingoissa.

   

  Liikennevakuutusyhtiöt saavat vakuutuksenottajien vahinkoilmoituksista tietoa useammasta tapahtuneesta liikennevahingosta kuin mikään muu viranomainen tai organisaatio. Vahinkoilmoituksissa on selvitetty myös vahingon syntymiseen vaikuttaneita tekijöitä, joita voidaan käyttää hyväksi liikenneturvallisuustyössä ja – tutkimuksessa. Onnettomuustietoinstituutti kerää tilastotietoa onnettomuuksista.